Gisteren is tijdens de mensa het jaarthema gepresenteerd. Komend jaar zal in het teken staan van "Goed verbonden". Hierbij willen we actief de verbinding met God zoeken en vanuit die verbinding willen we ook betrokken zijn bij elkaar. Dit doen we met de jaartekst uit Efeze 4-2:6: "Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft: één in lichaam en één in geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is." Hieruit vloeien dan ook de drie speerpunten van het beleid van komend jaar voort:

  1. "Verbinding met God": Ichthus is een vereniging waar studenten samen op zoek gaan naar God en elkaar op Hem gericht houden. We willen dat door Ichthus de verbinding met God versterkt wordt. Door samen te bidden, de Bijbel in te duiken, naar lezingen en studiekringen te gaan, houden we elkaar scherp op God gericht. Want we hebben één Heer, één geloof, één doop en één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. En die mogen we samen zoeken en ontdekken.
  2. "Betrokken bij elkaar": We willen niet alleen de verbinding met God versterken, maar we willen ook betrokken zijn bij elkaar. We willen de verscheidenheid van Ichthianen omarmen. Paulus roept ons in Efeze 4:3 op om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft. Wat een mooie opdracht! Zo willen we de onderlinge verbondenheid versterken door met elkaar te genieten van leuke activiteiten. Ook gaan we elkaars talenten en krachten verder ontdekken door commissies, invulling van combi-kringen en verbinding van verschillende jaarlagen.
  3. "Uitzenden naar je omgeving": We mogen ook verbonden zijn met de wereld om ons heen. In je studententijd ga je ontdekken wat jouw plek is in deze maatschappij en hoe je daar als christen een licht mag zijn. De praktijk is echter vaak lastiger. Want hoe doe je dat, je geloof delen? En hoe blijf je als christen staande in een collegezaal waar allerlei gedachten geopperd kunnen worden die tegen je geloof in gaan? Dat zijn lastige vragen waar we dagelijks mee geconronteerd worden. Daarom willen we samen op zoek gaan naar hoe we ons geloof kunnen delen met vrienden en studiegenoten.