Woensdag 17 januari is alweer de tweede lezing van het jaar! Het onderwerp is 'Eenheid in diversiteit van kerken' gebaseerd op Efeze 4:3-6: "Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft: één in lichaam en één in geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is". Het belooft een interessante lezing te worden over de verschillende stromingen van kerken en hoe we toch naar die eenheid beschreven in Efeze kunnen streven. De lector van die avond is ds. T Jacobs.

Iedereen is van harte welkom om de lezing om 20:00 bij te wonen, maar kom vooral ook mee-eten om 18:00! Zowel het eten als de lezing vindt plaats op Plexat (Oude Singel 152)
Stuur voor meer informatie een mailtje naar abactis@ichthusleiden.nl