Komende woendag vieren we samen met Ichthus Rotterdam biddag. Na een gezamelijke maaltijd zullen we met elkaar zingen, bidden en zal er een overdenking zijn. We willen hiermee om Gods zegen vragen over het komende jaar.