Tijdens de laatste ALV van dit verenigingsjaar heeft de bestuurswissel plaatsgevonden waarbij bestuur Hekstra plaatsgemaakt heeft voor bestuur Klumpenaar. We zijn bestuur Hekstra dankbaar voor al hun inzet het afgelopen jaar en we kijken vooruit naar een prachtig jaar met het nieuwe bestuur!

H.t. bestuur Klumpenaar bestaat uit:
praeses - Ellen Klumpenaar
abactis - Rosanne van der Plas
quaestor - Daniël Vermeulen
assesor intern - Mariëtte Bijkerk