"Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God." - Micha 6 : 8 

In deze lezing over Recht doen zal Ruben Vlot met ons nadenken over wat de oproep in Micha 6 inhoudt, en hoe wij kunnen werken aan 'meer recht doen' in ons leven. Welkom op 9 januari om 20:00 bij het Leger des Heils!