Op D.V. 3 april vanaf 19.45 zal de tweede thema-avond over psychische moeite plaatsvinden in het Leger des Heils (Groenesteeg 66), voor het gehele LCSC! Psycholoog Gert Jan Kloens zal deze avond spreken en verschillende vragen omtrent dit onderwerp behandelen. Bijvoorbeeld: "Hoe is psychische moeite verbonden met geestelijke strijd? Wat mag je van God verwachten? Hoe kun je om iemand heen staan die hiermee te maken heeft?" Nog vele andere vragen zullen langskomen en mocht je vraag nog niet zijn behandeld: op de avond zelf kun je ook nog anoniem vragen stellen. Het belooft een mooie avond te worden.