De focusmaand rondom het thema 'Wees een geloofsgetuige' zal op 8 januari geopend worden door middel van een lezing. Frederik Boersema, werkend bij IFES en één van de organisatoren van de Passionweek, zal deze lezing verzorgen. Hij zal ons toerusten met praktische tips over het aangaan van geloofsgesprekken met niet-christenen. De inloop is vanaf 19:45 in het Leger des Heils en de lezing zal om 20:00 van start gaan. Tot dan!