[Update: De KennisMakingsAvonden op 29 september en 6 oktober zullen niet fysiek plaatsvinden. Neem contact op met eerstejaarscie@ichthusleiden.nl voor verdere informatie.]
Heb je interesse om lid te worden bij Ichthus en wil je kennis komen maken? Kom naar de KennisMakingsAvonden (KMA's)! Deze avonden zijn bedoeld voor nieuwe leden en geïnteresseerden om de vereniging (beter) te leren kennen. Ze vinden fysiek plaats op 15, 21 en 29 september en 6 oktober. Meld je hiervoor aan door een mailtje te sturen naar eerstejaarscie@ichthusleiden.nl.