Ichthus Leiden heeft naast kring en gezamenlijke avonden ook de mogelijkheid om met gelijkgestemden eens in de zoveel tijd samen te komen voor een gezellige activiteit. Op dit moment kent ze twee disputen: herendispuut Victoria en vrouwendispuut Victor.

Herendispuut Victoria


Victoria is het Herendispuut van E.S.V. Ichthus Leiden, opgericht in 2003 en heeft als doel het samenzijn van mannelijke leden van de vereniging te bevorderen. Het dispuut wordt vertegenwoordigd door de prefect.

Elke maand is er minimaal één activiteit, meestal bij een van de leden op de kamer. Dit kan een avond zijn met film kijken, muziek luisteren of chillen, maar ook bijvoorbeeld spare-ribs eten met elkaar. Er is altijd ruimte voor initiatieven vanuit het dispuut voor activiteiten. Ook proberen we één keer per jaar een Victoria-weekend te organiseren. Victoria kenmerkt zich dus door een open en gemoedelijke sfeer. Niets is verplicht en heel veel kan.

Als mannelijk lid van de vereniging ben je automatisch lid van het dispuut. Echter, er is wel een ludieke opdracht waar aan voldaan moet worden. Deze is op te vragen bij de prefect van het dispuut.

Waar vindt de Leidse man zijn plek? Victoria! Dat is zijn stek!

Vrouwendispuut Victor

In oktober van het jaar 2013 is vrouwendispuut Victor opgericht door een aantal Ichthianen. Zij zagen in Victor een waardevolle toevoeging aan Ichthus om de mannelijkheid te vieren, te genieten van het leven, van bier, van het dragen van dassen, van enige studentikoziteit, van gezelligheid, zooien en nog veel meer wat op ons prachtige dispuut plaatsgevonden heeft en zal hebben. Het doel van Victor is met vrouwen ervoor te gaan om dingen te doen die door bepaalde culturen als mannelijk voorgesteld worden, maar waar vrouwen minstens evenzeer van kunnen genieten. Victor Hoogh!

Het huidige bestuur bestaat uit Miriam (Heer Sir), Annemieke (SchrijfHeer) en Jorien (GeldHeer en HeerLijk) 

Wanneer Ichthianen (v) de bijzonder prachtige kanten van dit dispuut zien, onderschrijven en daar graag aan deel zouden willen nemen, kunnen zij contact opnemen met de HeerSir (heersir.victor@gmail.com). U zult dan van haar meer informatie krijgen.

Victor Hoogh! Leve de mannelijkheid! Nos sumus victores!