Op deze pagina vind je beschrijvingen van de verschillende avonden die Ichthus kent. De data voor de open avonden van dit verenigingsjaar zijn hier terug te vinden. Naast de invulling van de woensdagavonden vind je hier ook informatie over andere activiteiten.

Avondstructuur

De vaste verenigingsavond van Ichthus is de woensdagavond. De invulling van deze avonden varieert. Er zijn drie soorten avonden: kringavonden, mensa-kringavonden en open avonden. In de agenda kun je vinden wat er komende woensdagavond te doen is.

Mensa, kring & borrel
Op een dergelijke avond eet je eerst met de hele vereniging in ons verenigingsgebouw (Plexat, Oude Singel 152). Daarna gaan de kringen uiteen voor een Bijbelstudie. De avond wordt afgesloten met een borrel in Plexat.

Kring thuis & borrel
Op een kringavond kom je met je kring bij elkaar bij een kringlid thuis, om met je kring te eten en voor Bijbelstudie. Na de kringavond is er een borrel met de hele vereniging in een café in Leiden.

Mensa, open avond & borrel
Een open avond begint altijd met een gezamenlijke maaltijd in Plexat. Daarna kan de avond op verschillende manieren ingevuld worden. Hieronder worden enkele activiteiten besproken die jaarlijks terugkeren. Na afloop van de avond borrelen we in Plexat.

Open avonden

Lezing
Drie keer dit jaar wordt er een gastspreker uitgenodigd om een lezing in relatie tot het
jaarthema te houden. Dit jaar staan de lezingen op de volgende data gepland:
13 september 2017, 17 januari 2018 en 2 mei 2018.

Eerstejaarsavond &Kringpresentaties
Deze avond wordt aan het begin van het jaar gehouden. De nieuwe eerstejaars
presenteren zichzelf en hun jaarthema. Daarnaast presenteren de kringen zich en
onthullen hun naam. Dit jaar is deze avond op 18 oktober 2017.

Kerstavond
Jaarlijks vieren we met elkaar het kerstfeest. Dit jaar zal dat zijn op 20 december 2017.

Praise
Een terugkerende activiteit is een praise. Naast het zingen van liederen is er ruimte voor overdenkingen en gebed. Dit jaar is er een praise op de volgende avonden:
1 november 2017 (dankdag, bij Ichthus Rotterdam), 14 maart 2018 (biddag) en 13 juni 2018.

Sine Regno
Een week in het jaar mag het bestuur genieten van een welverdiende vakantie. In deze week neemt het bestuur van het jaar daarvoor het stokje even over. De woensdagavond wordt ingevuld door het oude bestuur. Dit jaar vindt het Sine Regno plaats in de week van 18 april 2017.

Algemene LedenVergadering
Vijf keer per jaar is er een ALV, waarop het beleid van het bestuur besproken wordt, nieuwe leden geïnaugureerd worden, leden afscheid nemen en andere belangrijke zaken aan de orde komen. Dit jaar zijn de Algemene LedenVergaderingen op de volgende data:
4 oktober 2017, 14 december 2017, 7 februari 2018, 3 mei 2018 en 27 juni 2018.

Een ALV is alleen voor leden. Op alle andere open avonden zijn gasten van harte welkom. We beginnen altijd om 18.00 in Plexat (Oude Singel 152). Als je een kringavond wilt bijwonen, kan dat ook. Neem dan contact op met de assessor (assessor@ichthusleiden.nl).

Overige activiteiten

Naast de verenigingsavonden op woensdagavond vinden er jaarlijks ook enkele andere activiteiten plaats.

Studiekringen
Een studiekring is een avond of een reeks avonden omtrent een bepaald thema. Dit jaar is er een studiekring met als thema "training in getuige zijn". De avonden zullen plaatsvinden op 11 januari 2018, 25 januari 2018 en 30 januari 2018

Ichthusweekend
Aan het begin van het jaar gaan we met elkaar een weekend weg. Dit jaar vindt het Ichthusweekend plaats van 29 september tot en met 1 oktober 2017.

Connectdagen
De Connectdagen zijn de opvolger van de vroegere Connectweek. Deze dagen worden georganiseerd samen met de andere christelijke verenigingen in Leiden. Deze dagen zijn een mooie kans om met andere christelijke studenten en met niet-christelijke studenten in contact te komen. De Connectdagen zijn dit jaar van 20-22 februari 2018. 

Ichthus Retraite
Jaarlijks vindt de Retraite plaats, een conferentie waarop meer dan 300 studenten komen. Tijdens dit weekend komen Ichthianen uit het hele land bij elkaar in het Emmaüsklooster in Helvoirt om met het geloof bezig te zijn. Dit jaar is de Retraite van 17-19 november 2017 met als thema "Back to the basics".