Op deze pagina vind je beschrijvingen van de verschillende avonden die Ichthus kent. De data voor de open avonden van dit verenigingsjaar zijn hier terug te vinden. Naast de invulling van de woensdagavonden vind je hier ook informatie over andere activiteiten.

Avondstructuur

De vaste verenigingsavond van Ichthus is de woensdagavond. De invulling van deze avonden varieert. Er zijn drie soorten avonden: kringavonden, mensa-kringavonden en open avonden. In de agenda kun je vinden wat er komende woensdagavond te doen is.

Mensa, kring & borrel
Op een dergelijke avond eet je eerst met de hele vereniging in ons verenigingsgebouw (Plexat, Oude Singel 152). Daarna gaan de kringen uiteen voor een Bijbelstudie. De avond wordt afgesloten met een borrel in Plexat.

Kring, kring & borrel
Op een kringavond kom je met je kring bij elkaar bij een kringlid thuis, om met je kring te eten en Bijbelstudie te doen. Na de kringavond is er een borrel met de hele vereniging in een café in Leiden.

Mensa, open avond & borrel
Een open avond begint altijd met een gezamenlijke maaltijd in Plexat. De invulling van de verdere avond varieert. Hieronder worden enkele activiteiten besproken die jaarlijks terugkeren. Na afloop van de avond borrelen we in Plexat.

Open avonden

Lezing
Enkele keren in het jaar wordt er een gastspreker uitgenodigd om een lezing te houden in relatie tot het
jaarthema te houden. Dit jaar staan de lezingen op de volgende data gepland:
11 september 2019

Thema-avonden
Dit jaar worden er drie thema-avonden gehouden rondom het thema 'Geesteljke Strijd'. Deze zullen gehouden worden op 20 februari 2019, 3 april 2019 en 24 april 2019. 

Eerstejaarsavond, Kringpresentaties & Dispuutspresentaties
Deze avond wordt aan het begin van het jaar gehouden. De nieuwe eerstejaars
presenteren zichzelf en hun jaarthema. Daarnaast presenteren de kringen zich en
onthullen hun naam. Tot slot zullen ook de disputen die Ichthus rijk is zich presenteren. Dit jaar is deze avond op 23 oktober 2018.

Kerstgastenavond
Jaarlijks vieren we met elkaar het kerstfeest. Dit jaar hopen we dit te vieren op 18 december 2018. Dit is een feestelijke avond waar leden gasten kunnen meenemen op een laagdrempelige manier en waar een drie-gangendiner zal worden geserveerd. De invulling van de verdere avond wordt bepaald door de activiteitencommissie (AcCie). 

Praise
Een terugkerende activiteit is een praise. Naast het zingen van liederen is er ruimte voor overdenkingen, een kort getuigenis en gebed. Dit jaar is er een praise op de volgende avonden:
5 september 2018, 7 november 2018 (dankdag, bij Ichthus Rotterdam), 13 maart 2019 (biddag) en 19 juni 2019.

Sine Regno
Een week in het jaar mag het bestuur genieten van een welverdiende vakantie. In deze week neemt het bestuur van het jaar daarvoor (het o.t. bestuur) het stokje even over. De woensdagavond wordt ingevuld door het oude bestuur. Dit jaar vindt het Sine Regno plaats in de week van 27 februari 2019.

Algemene LedenVergadering
Vijf keer per jaar is er een ALV, waarop het beleid van het bestuur besproken wordt, nieuwe leden geïnaugureerd worden, leden afscheid nemen en andere belangrijke zaken aan de orde komen. Dit jaar zijn de Algemene LedenVergaderingen op de volgende data: 11 oktober 2018, 29 november 2018, 30 januari 2019, 2 mei 2019 en 26 juni 2019.

Een ALV is alleen voor leden. Op alle andere open avonden zijn gasten van harte welkom. We beginnen altijd om 18.00 in Plexat (Oude Singel 152). Als je een mensa & open avond wilt bijwonen: stuur vooral een berichtje naar onze abactis (abactis@ichthusleiden.nl). Als je een kringavond wilt bijwonen, kan dat ook. Neem dan contact op met de assessor (assessor@ichthusleiden.nl).

Overige activiteiten

Naast de verenigingsavonden op woensdagavond vinden er jaarlijks ook enkele andere activiteiten plaats.

Weekenden
In het jaar gaan we twee keer met de hele vereniging op weekend. Dit jaar is het startweekend van 11 tot en met 13 oktober 2019 en het slotweekend van 3 t/m 6 juli 2020. 

Commissie-activiteiten
Ichthus Leiden kent tal van commissies en deze organiseren met regelmaat op een andere dag dan de woensdag een activiteit. Dit kan van gebedsavond tot sportavond zijn tot aan een extra borrel.
 
Passionweek
De Passionweek is de opvolger van de vroegere Connectweek. Deze dagen worden georganiseerd samen met de andere christelijke verenigingen in Leiden. Deze dagen zijn een mooie kans om met andere christelijke studenten en met niet-christelijke studenten in contact te komen en met hen in gesprek te gaan over zingeving en het christelijke geloof. De Passionweek zal dit jaar plaatsvinden van 10 t/m 13 februari 2019.

Ichthus Retraite
Jaarlijks vindt de Retraite plaats, een conferentie waarop meer dan 350 studenten komen. Tijdens dit weekend komen Ichthianen uit het hele land bij elkaar in het Emmaüsklooster in Helvoirt om met het geloof bezig te zijn. Dit jaar is de Retraite van 23 t/m 25 november 2019.

IFES-conferenties
In het jaar wordt er door IFES (International Fellowship of Evangelical Students) meerdere conferenties georganiseerd met de lidverenigingen van IFES. In september is de Read It! van 6 t/m 8 september 2019, welke gericht is op de toerusting van kringleiders, kringcoaches en bestuursleden. Met Hemelvaart wordt er een algemene conferentie (Live It!) georganiseerd met meer dan 400 studenten rondom een bepaald thema. Dit jaar vindt de Live It! plaats van 20 t/m 23 mei 2019.