Biddag

Komende woendag vieren we samen met Ichthus Rotterdam biddag. Na een gezamelijke maaltijd zullen we met elkaar zingen, bidden en zal er een overdenking zijn. We willen hiermee om Gods zegen vragen over het komende jaar.

VVO-week

Aankomende week (5-9 maart) zal de VVO-week weer plaatsvinden! Dit is het moment om te verbroederen met andere kleine verenigingen die Leiden rijk is en aangesloten zijn bij het VVO. Deze week zal in het thema staan van 'kindertijd', dus kom langs en herbeleef die gymles en zwembadfeestjes!

Passionweek

Ben je benieuwd naar het christelijk geloof? Heb je je altijd al afgevraagd of er een God bestaat? Wat nou als er een God bestaat...? Zit je met deze vragen of ben je nieuwsgierig? Kom dan langs tijdens de Passionweek van 20 t/m 22 februari!

Lezing eenheid in diversiteit van de kerken

Woensdag 17 januari is alweer de tweede lezing van het jaar! Het onderwerp is 'Eenheid in diversiteit van kerken' gebaseerd op Efeze 4:3-6: "Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft: één in lichaam en één in geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is". Het belooft een interessante lezing te worden over de verschillende stromingen van kerken en hoe we toch naar die eenheid beschreven in Efeze kunnen streven.