Passionweek

Ben je benieuwd naar het christelijk geloof? Heb je je altijd al afgevraagd of er een God bestaat? Wat nou als er een God bestaat...? Zit je met deze vragen of ben je nieuwsgierig? Kom dan langs tijdens de Passionweek van 20 t/m 22 februari!

Lezing eenheid in diversiteit van de kerken

Woensdag 17 januari is alweer de tweede lezing van het jaar! Het onderwerp is 'Eenheid in diversiteit van kerken' gebaseerd op Efeze 4:3-6: "Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft: één in lichaam en één in geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is". Het belooft een interessante lezing te worden over de verschillende stromingen van kerken en hoe we toch naar die eenheid beschreven in Efeze kunnen streven.

Gezegende Kerst!

Wij wensen ieder een gezegende Kerst en een gelukkig nieuwjaar!

De komende twee weken zullen er geen activiteiten gepland zijn. Maar wees niet getreurd, want op maandag 8 januari om 20:00 zullen we het nieuwe jaar weer aftrappen met de nieuwjaarsborrel.

Geniet van deze weken en tot volgend jaar!

Kerstgastenavond

Woensdag 20 december vieren we kerst met Ichthus en gasten!