FAQ

Wie mag er lid worden?

Iedereen die aan het HBO of WO onderwijs volgt en die aan de slag wil gaan met zijn of haar geloof, mag lid worden.

Is het belangrijk uit welke kerkelijke stroming je komt?

Nee. Ichthus bestaat uit mensen met een gevarieerde kerkelijke achtergrond, van evangelisch tot gereformeerd, baptist en rooms-katholiek. Dit is een van de mooie kanten van Ichthus; je krijgt te maken met mensen van verschillende achtergronden. Door met elkaar in gesprek te gaan zal je horizon verbreden; je zult veel van elkaar leren. Onze naam is E.S.V. Ichthus Leiden, Evangelische Studentenvereniging Leiden, dit betekent echter niet dat iedereen uit een evangelische kerk komt, maar dat we er naar streven om naar het Evangelie, de Bijbel, te leven.

Wat moet ik doen om lid te worden?

Er zijn aan het lidmaatschap geen officiële eisen verbonden, zoals het volgen van een novitiaat of ontgroening. Je moet alleen voordat je geïnaugureerd wordt als lid een viertal kringavonden en een open avond bijgewoond hebben. Dit betekent dat je gedurende het hele jaar lid kunt worden. Mail naar de abactis om een keer langs te komen op Ichthus (abactis@ichthusleiden.nl) of naar de assessor intern om een keer op kring te kijken (intern@ichthusleiden.nl).

Word ik ontgroend?

Nee, Ichthus doet niet aan een ontgroening voor de eerstejaars. Er worden in september enige kennismakingsavonden georganiseerd, maar ontgroening is daar geen deel van.

Is Ichthus studentikoos?

Binnen Leiden hoort Ichthus bij de minder studentikoze verenigingen. Maar wie in Leiden studeert zal zien dat Leiden als oudste studentenstad een bepaalde mate van studentikoziteit heeft. Vandaar dat bij Ichthus bepaalde zaken, zoals Algemene LedenVergaderingen, officieel verlopen, maar dan wel met een knipoog.

Hoeveel tijd gaat Ichthus mij kosten?

Ichthus kost zoveel tijd als je er zelf aan wilt besteden, maar we zien dat bijna alle leden het alleen maar mooi vinden om tijd aan Ichthus te besteden, omdat je er zoveel waardevols voor terug krijgt. Van elk lid wordt wel verwacht dat hij of zij deelneemt aan de Bijbelkring, en over het algemeen de open avonden bezoekt. Dit betekent dat je sowieso één woensdagavond per week kwijt zult zijn aan Ichthus. Naast de reguliere activiteiten heb je de mogelijkheid je in te zetten voor commissiewerk en deel te nemen aan borrels, weekenden en conferenties. Dat is aan jou.

Kan ik via Ichthus een kamer regelen?

Ichthus is geen woningstichting, al zouden er mogelijkheden op kunnen duiken om via via aan een kamer te komen.

Sponsoren