Geschiedenis

Voor het begin van de geschiedenis van E.S.V. Ichthus Leiden gaan we terug naar het jaar 1966. In navolging van Utrecht en Amsterdam begint Aad van der Werf in Leiden een Bijbelkring voor verpleegsters en studenten onder de naam ‘Ichthus’. In eerste instantie loopt dit goed en draait er een drietal kringen. Echter komt er al snel een krimp in het aantal mensen in de Ichthusgroep met in 1971 een dieptepunt van slechts vijf mensen. Er is twijfel of de groep wel door zal gaan, maar na gebedsverhoring komt er een nieuweling op kring. Deze nieuweling komt helaas eenmalig, maar heeft de groep er wel van overtuigd dat God wil dat Ichthus doorgaat. Er wordt tijd en energie gestoken in het organiseren van activiteiten voor eerstejaars, waarna de groep binnen twee maanden tijd zo ver groeit dat ze weer in drieën wordt gesplitst.

Waar er eerst vanuit werd gegaan dat menselijke leiding niet nodig was omdat de Heilige Geest de leiding had, wordt in 1971 toch besloten een officieel bestuur samen te stellen. De komende jaren telt Ichthus 30 tot 40 leden met circa vier kringen, wiens kringleiders de bestuursleden zijn. Er worden regelmatig open avonden georganiseerd, waarop leden mensen van andere kringen kunnen ontmoeten. Ook is er veel aandacht voor evangelisatie, wat resulteert in verschillende evangelisatieacties.

In 1977 telt Ichthus 64 leden en dit ledenaantal groeit in de jaren die volgen. Het blijkt met dit hoge ledenaantal lastig om eenheid te bewaren, dus er wordt besloten om meer te focussen op verenigingsbrede activiteiten. Zo wordt in 1978 de eerste muziekavond georganiseerd en worden open avonden vanaf 1979 voorafgegaan door een maaltijd. Intussen verschijnt regelmatig het verenigingsblad, de VIS, en wordt in 1981 het eerste jaarboekje uitgebracht. In 1984 worden er veranderingen doorgevoerd in de procedure voor het vragen van bestuursleden en kringleiders. Ook wordt sinds dit jaar evangelisatiewerk permanenter van aard. Staalwijk, de voormalige locatie waar Ichthus haar open avonden houdt, brandt af in dit jaar, dus Ichthus verhuist naar een speeltuingebouwtje aan de Borneostraat.

Ook 1985 is een jaar vol veranderingen. Er wordt voor het eerst een jaarthema ingevoerd en de Ichthusstructuur wordt vastgelegd door het bestuur. Ook wordt het systeem van commissies verder uitgebreid en buigt de evangelisatiecommissie zich over het opzetten van de Engelstalige kring van buitenlandse studenten. In 1986 verhuist Ichthus naar de Nieuwsteeg, waarna binnen twee jaar weer terug wordt verhuisd naar het vernieuwde Staalwijk. Al snel valt het oog op Plexat, wat geschikter wordt geacht. In 1990 verhuist Ichthus vervolgens naar Plexat aan de Oude Singel 152. En dit is lang niet de enige verandering in 1990. Er worden zeven doelstellingen geformuleerd, er worden vrije avonden ingevoerd, er wordt een nieuwe bestuursopvolgingsprocedure ontwikkeld, de eerste Algemene LedenVergadering wordt gehouden, de kringen worden in een clusterstructuur georganiseerd en er wordt voor eerstejaars een papa-mamasysteem ingevoerd. De eerste uitgave van een beleidsnota vindt plaats in 1991. In dit jaar krijgt ook de samenwerking met de andere christelijke studentenverenigingen in Leiden meer vorm door de start van het Leids Christelijk Kontakt.

Het eerste dispuut ziet in 1993 het levenslicht en in de jaren die volgen worden er flinke stappen gezet richting het officieel vereniging worden, wat in 1996 succesvol wordt voltooid. Ichthus wordt dus officieel ‘Evangelische StudentenVereniging Ichthus Leiden’. Vanaf 1998 worden voor het eerst Latijnse functienamen gebruikt voor bestuursleden, in 1999 ontstaat een kerkgroep voor leden die tijdens het weekend in Leiden blijven en in 2000 is er de mogelijkheid om tweewekelijks kring te volgen. Het ledenaantal ligt deze jaren rond de 25, maar dit stijgt gestaag.

Ook na 2000 breekt een periode aan waarin Ichthus veranderingen doorvoert. Zo wordt in 2003 het eerste mannendispuut in het leven geroepen. Eerstejaars van het verenigingsjaar 2004-2005 schrijven een brallied, wat voor de vereniging een aanzet is voor het schrijven van een professioneel verenigingslied. Dit wordt opgepakt en in 2006 ontstaat het Ichthuslied met drie coupletten. Een stadsweekend en Sine Regno worden voor het eerst georganiseerd in 2008. In 2010 is er voor het eerst een kringcontest. De eerste cantor wordt aangesteld in 2012 en in dit jaar wordt ook het kring-brasprotocol ingestemd. Extra aandacht voor PR komt in 2013 met onder andere een nieuwe website. Maatschappelijke betrokkenheid is een thema dat een aantal jaren lang terugkomt in het beleid. Ichthus groeit intussen door naar rond de 70 à 80 leden per verenigingsjaar. In 2017 gaat Ichthus voor het eerst op slotweekend en in 2018 wordt het ministrygebed geïntroduceerd. Sinds de officiële inschrijving bij de Kamer van Koophandel worden in 2020 voor het eerst de statuten gewijzigd. Onder andere de Latijnse functienamen worden hiermee statutair vastgelegd.

In al die jaren tijd is Ichthus gegroeid tot het Ichthus van vandaag de dag: de vereniging die draait om kringen, praises en lezingen, de vereniging waar studenten zich persoonlijk kunnen ontwikkelen, de vereniging waar studenten bij elkaar betrokken zijn, de vereniging waar gezelligheid heerst, maar bovenal de vereniging waar God voorop staat.

Sponsoren